USA SAE FLAT WASHER, ZINC-YELLOW CR+6 PFC 9 L9

L9 / PFC 9

  SKU Description Diameter Finish PKG Options Price  
1" PFC9 SAE THICK WASHER ZINC YELLOW CR+6 USA 615100-10
615100-400
1" PFC9 SAE THICK WASHER ZINC YELLOW CR+6 USA 1" ZINC-YELLOW SMALL BOX: 10PCS
BULK BOX: 400PCS
$0.956/EA
$0.81517/EA
More info
1/2" PFC9 SAE THICK WASHER ZINC YELLOW CR+6 USA 615050-50
615050-2000
1/2" PFC9 SAE THICK WASHER ZINC YELLOW CR+6 USA 1/2" ZINC-YELLOW SMALL BOX: 50PCS
BULK BOX: 2000PCS
$0.2198/EA
$0.18685/EA
More info
1/4" PFC9 SAE THICK WASHER ZINC YELLOW CR+6 USA 615010-100
615010-8500
1/4" PFC9 SAE THICK WASHER ZINC YELLOW CR+6 USA 1/4" ZINC-YELLOW SMALL BOX: 100PCS
BULK BOX: 8500PCS
$0.0557/EA
$0.04722/EA
More info
3/4" PFC9 SAE THICK WASHER ZINC YELLOW CR+6 USA 615080-20
615080-700
3/4" PFC9 SAE THICK WASHER ZINC YELLOW CR+6 USA 3/4" ZINC-YELLOW SMALL BOX: 20PCS
BULK BOX: 700PCS
$0.482/EA
$0.41173/EA
More info
3/8" PFC9 SAE THICK WASHER ZINC YELLOW CR+6 USA 615030-100
615030-5500
3/8" PFC9 SAE THICK WASHER ZINC YELLOW CR+6 USA 3/8" ZINC-YELLOW SMALL BOX: 100PCS
BULK BOX: 5500PCS
$0.0885/EA
$0.07489/EA
More info
5/16" PFC9 SAE THICK WASHER ZINC YELLOW CR+6 USA 615020-100
615020-7500
5/16" PFC9 SAE THICK WASHER ZINC YELLOW CR+6 USA 5/16" ZINC-YELLOW SMALL BOX: 100PCS
BULK BOX: 7500PCS
$0.07/EA
$0.05944/EA
More info
5/8" PFC9 SAE THICK WASHER ZINC YELLOW CR+6 USA 615070-25
615070-1000
5/8" PFC9 SAE THICK WASHER ZINC YELLOW CR+6 USA 5/8" ZINC-YELLOW SMALL BOX: 25PCS
BULK BOX: 1000PCS
$0.3832/EA
$0.32637/EA
More info
7/16" PFC9 SAE THICK WASHER ZINC YELLOW CR+6 USA 615040-50
615040-3000
7/16" PFC9 SAE THICK WASHER ZINC YELLOW CR+6 USA 7/16" ZINC-YELLOW SMALL BOX: 50PCS
BULK BOX: 3000PCS
$0.1126/EA
$0.09577/EA
More info
7/8" PFC9 SAE THICK WASHER ZINC YELLOW CR+6 USA 615090-15
615090-500
7/8" PFC9 SAE THICK WASHER ZINC YELLOW CR+6 USA 7/8" ZINC-YELLOW SMALL BOX: 15PCS
BULK BOX: 500PCS
$0.74267/EA
$0.63326/EA
More info
9/16" PFC9 SAE THICK WASHER ZINC YELLOW CR+6 USA 615060-25
615060-1500
9/16" PFC9 SAE THICK WASHER ZINC YELLOW CR+6 USA 9/16" ZINC-YELLOW SMALL BOX: 25PCS
BULK BOX: 1500PCS
$0.3064/EA
$0.26051/EA
More info